Dimafix Smartpen

Dimafix Smartpen

kr179
PÅ LAGER
Beskrivelse

Gi utskriftene dine et godt grep til skriveflaten

God adhesjon er alfa omega innen 3D printing. Om utskriften løsner er det ikke bare irriterende, men om det skjer mens man ikke følger med, så kan det gå virkelig ille med hele hotend og man kan se for seg timesvis med rens og skifte av deler.

Dimafix er et produkt som hjelper deg med å løse dette problemet. Innholdet i pennen er et adhesjonsmiddel som sørger for et godt sterkt grep mellom første printlaget og printflaten. Dimafix er ment for oppvarmede skriveflater og brukes på temperaturer 60c eller mer. 
Når temperaturen går ned etter endt utskrift så blir Dimafix inaktiv, slik at utskriftene løsner mye lettere fra utskriftsflaten. Dimafix er også vannoppløselig, slik at rens av både deler og skriveflate er svært enkelt. 
Dimafix pen kan brukes mer enn 100 ganger og inneholder ingen gasser.

 • Hjelper mot Warping
 • Fungerer mot det meste av filamenttyper, spesielt effektivt mot ABS
 • Enkelt å fjerne etter utskrift
 • Enkelt å rengjøre

Under 60 ° C: Inaktivt adhesjonsstoff – slik at utskriftene løsner lettere fra platen
60 – 75 ºC: Medium adhesjon for enkle objekter.
75 – 95 ºC: Høy adhesjon for komplekse objekter og tidkrevende utskrifter.
Above 95 ºC: Svært høy adhejosn, for veldig komplekse geometriske objekter og svært lange utskrifterstider.

Bruksanvisning:

 • Rist flasken godt før bruk
 • Påfør middelet på kald skriveflate (under 50c)
 • Vent til middelet tørker før du varmer opp skriveflaten
 • Etter utskrift, vent til skriveflaten har blitt kald før du forsøker å løsne objektene


Forholdsregler og Fare:

Forholdsregler

 • P101 – Om medisinsk hjelp trengs, ha produktet eller label tilgjengelig
 • P102 – Holdes unna barn
 • P103 – Les bruksanvisning og produktbeskrivelse før bruk.
 • P210 – Holdes unna varme, gnister, åpen flamme eller andre lett-antennelige kilder. Ingen røyking. 
 • P337+P313 – Hvis øyeirritasjon oppstår. Oppsøk medisinsk hjelp.
 • P280 – Bruk beskyttelseshansker / beskyttelsesklær / øye / ansikts beskyttelse.
 • P305+P351+P338 – Hvis du får produktet i øynene: Rens forsiktig med rent vann i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlenser, hvis mulig, fortsett å rens. 
 • P310 – Kontakt lege / giftsentral øyeblikkelig
 • P501 – Kast av produktet i henhold til lokale/nasjonale regler 

Fare

 • H225 – Svært brannfarlig veske og damp
 • H319 – Forårsaker kraftig øyeirritasjon om man får produktet i øynene.

 

Spesifikasjoner
Fraktvekt
0.3 kg
Bed
Omtaler (0)
Vær den første til å skrive omtale om dette produktet. Del din karakter og omtale slik at andre kunder kan bestemme seg for om dette er det rette produktet for dem.
Skriv en omtale
Din omtale
Din karakter
Name
Epost