Guide til perfekt print

Guide til perfekt print med Polyalchemy PLA Elixir

Her er noen generelle innstillinger for å sette igang med å printe med Elixir.

Hot End Temperatur – Som det står på boksen burde temperatur være mellom 200-220℃. Vi anbefaler deg å starte på 215℃ og justere ut ifra det. Det er ikke anbefalt å gå over 220℃, da det er mulig å brenne av glansen om temperaturen blir for høy.  

Bed Temperatur – 45℃ til 65℃. Men oppvarmet bed er ikke et krav.

Kjøling – Ikke et krav, men det hjelper med broer og lange overheng. Kan kjøres som normal PLA innstilling 100%

Hastighet – Det anbefales å starte på 30mm/s og justere ut ifra det. Jo saktere man printer jo bedre blir glansen. Noen av de beste resultatene vi har sett har vært printet med 25mm/s.

Det er ikke anbefalt å gå over 40mm/s.

Infill – Infill kan settes til hva man ønsker, alt fra hult til 100% solid. Men jo nærmere solid man er jo sterkere blir lagsveisen og sluttresultatet blir mer solid.

Retraction – Som vanlig anbefales det å holde Retraction på et minimum, men du vil mest sannsynlig merke at Elixir krever litt mer retraction enn vanlig PLA

Nozzle størrelse – Enhver  størrelse kan brukes, men jos tørre diameter, jo bedre blir lagsveisen. Dette er spesielt merkart i vasemodus hvor man kan se en svært godt merkbar forbedring i lagsveis om man går fra 0.4mm til 0.6mm diameter.

Legg merke til skiftet i farge og glans halveis opp. Dette var forårsaket av å øke hastighet fra 25mm/s til over 40mm/s.

Feilsøking

Problem: Når man mater inn filamentet så ekstruderer den svært tykt fra munnstykket.

Løsning:  Dette er normalt for Elixir, filamentet har en unik overflatespenning, som forårsaker at den trekkes litt tilbake og sveller opp til den tykke ekstruderingen du ser.

Problem: Når man foretar en “Cold Pull”, så låser filamentet seg i heatbreak.

Løsning: Det er ikke anbefalt å foreta “Cold Pull”s med Elixir. Den nevnte overflatespenningen som forårsaker tykk ekstrudering, kan forårsake at filamentet låser seg i heatbreak ved forsøk på å dra den ut ved lave temperaturer. Det er istedet anbefalt å foreta “Warm Pull” på temperaturer over 160℃. Hvis du føler en Cold Pull er nødvendig for å fjerne rester fra munnstykket, så last inn normal PLA under prosessen.

Problem: Etter mange printer så tetter filamentet seg til i munnstykket.

Løsning: Som med alle andre filamenter, kan det bygge seg opp rester i munnstykket. Foreta en “Warm Pull” og last inn filamentet pånytt. Dette løser vanligvis et problem med tett dyse.

Problem:   Printen har blitt full av strenger, men har tidligere printet perfekt på samme innstillinger.

Løsning: Sjekk fuktigheten i ditt Maker Space. Hvis fuktigheten er over 50% så kan det forårsake store problemer med strenger og under ekstrudering.

Luftfuktigheten var på 75% og forårsaket strenger og under ekstrudering

This how to guide was written by

Karl Brown

@NAK3DDesigns

It is based on his personal experiences using Polyalchemy Elixir filaments. As with any filament, results may vary due to differences in printing technology.

Eksempel på forbrent glans pga for høy temperatur og variasjon av printer:

Til Venstre: Craftbot 3 1.75mm, 205c
Til Høyre: Ultimaker 2+, 2.85mm, 225c