Driftsstatus iforbindelse med Virus COVID19:

Polyalkemi har normal driftsoperasjon uten registrerte forsinkelser

Populære Filament

NYE Produkter

printflate - tilbehør

Dyser - - Nozzles